Daňová přiznání

Zpracování přiznání k dani z příjmu fyzických osob

Zabýváme se zpracováním daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Daňové přiznání je poplatník povinen podat do 3 měsíců po skončení zdaňovacího období. Sazba daně činí 15 %. Přiznání musí podat každá osoba:

  • jejíž roční příjem přesáhl 15 000 Kč, pokud není od daně osvobozena, nebo z příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou
  • jejíž roční příjem nepřesáhl 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu
  • která má příjmy ze závislé činnosti a u jednoho plátce (postupně několika plátců) nepodepsal prohlášení poplatníka k dani kromě příjmu, u nichž je daň vybírána srážkou
  • další

Vypracujeme Vám přiznání k dani z příjmu včetně příloh pro zdravotní pojišťovnu a na okresní správu sociálního zabezpečení za rozumné ceny. Neváhejte nás kontaktovat!

Zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob

Zpracovat přiznání k dani z příjmu právnických osob musí každá firma, která:

  • má sídlo na území České republiky – taková firma musí zdanit veškeré příjmy plynoucí z České republiky i ze zahraničí
  • nemá sídlo v České republice – zdaní pouze ty příjmy, které plynou z České republiky

Vyplněné daňové přiznání se podává do 3 měsíců po skončení zdaňovacího období příslušnému daňovému úřadu. Sazba daně pro právnické osoby činí 19 %.

Vypracujeme daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob za Vás. Obraťte se na nás!